Menu

RoboBos

Staan natuur en technologie op gespannen voet met elkaar? Integendeel! Nieuwe technologieën helpen juist om natuurgebieden op een efficiëntere en minder verstorende manier te beheren. Ik schreef er een artikel over voor het zomernummer van Staatsbosbeheer magazine. 

staatsbosbeheer.nl/magazine
(in opdracht van LBL)